Životné poistenie uzatvorte ešte v roku 2019 – ušetríte!

Ak uvažujete o tom, že si komerčné životné poistenie vybavíte až v novom roku 2020, tak zbystrite. Prelom rokov môže pre vás znamenať aj zdražovanie poistného.

Dôvodom je fakt, že kalkulačky niektorých komerčných poisťovní nezohľadňujú váš aktuálny vek, ale pre vstup do výpočtu vychádzajú z vášho roku narodenia. S príchodom nového kalendárneho roka sa navyšuje váš vstupný vek, a to automaticky navýši riziko. Starší klient je pre poisťovňu rizikovejší a cena za rovnaké krytie spravidla rastie.

Pri výpočte ceny vášho životného poistenia môže poisťovňa vychádzať:

  • Z vášho aktuálneho veku zohľadňujúceho deň, mesiac a rok vášho narodenia
  • Zo vstupného veku určeného iba podľa roku narodenia

Príklad: Pracujúci skladník narodený 1. apríla 1984 sa rozhodne poistiť si nasledujúce riziká v rizikovom životnom poistení:

  • Smrť na poistnú sumu 20 000 eur
  • Čiastočnú alebo trvalú invaliditu na jednorázovú poistnú sumu 20 000 eur
  • Závažné ochorenia na poistnú sumu 20 000 eur
  • Trvalé následky úrazu (s progresiou) na poistnú sumu 20 000 eur

Aby zistil rozdiel v cene životných poistení, nechá si v 4 rôznych poisťovniach vyhotoviť 2 cenové ponuky:

  • Ponuka A so začiatkom platnosti ešte v decembri 2019 – dĺžka trvania zmluvy 30 rokov
  • Ponuka B so začiatkom platnosti až od januára 2020 – dĺžka trvania zmluvy 29 rokov

Aký je rozdiel v cene v poisťovniach, ktoré zohľadňujú vstupný vek iba podľa roku narodenia?

Ponuka A Ponuka B % rozdiel ceny
B-A
Ušetrené
za 30 r.
Poisť. 1 41,65 € 42,89 € 2,98% 446 €
Poisť. 2 43,50 € 44,89 € 3,20% 500 €
Poisť. 3 52,36 € 53,58 € 2,33% 439 €
Poisť. 4 85,00 € 87,40 € 2,82% 864 €

V niektorých komerčných poisťovniach vôbec nie je jedno, či rizikové životné poistenie uzatvoríte s platnosťou od 31.12.2019 alebo až s platnosťou od 1.1.2020. Ak by sa skladník rozhodol poistenie uzatvoriť s platnosťou až od nového roka 2020, zaplatí za životné poistenie každý mesiac zhruba o 3% vyššiu cenu. A to napriek faktu, že sa doba krytia skráti z 30 na 29 rokov.

Facebook Comments