Zmeny v stavebnom sporení naberajú nový smer

Podľa najnovších dostupných informácií sa okruh pripravovaných zmien v stavebnom sporení zúžil a už sú na stole pripravené zmeny, ktoré však ešte nie sú definitívne a ich podoba sa bude kryštalizovať.

Toto je prehľad chystaných zmien v stavebnom sporení:

1. Štátna prémia len pre osoby staršie ako 18 rokov

Ak ste zvykli svojim deťom sporiť v stavebnom sporení, tak sa pravdepodobne môžete so štátnou prémiou rozlúčiť. Dovŕšenie plnoletosti bude jedným zo základných podmienok pridelenia štátnej prémie.

2. Štátna prémia len pre nízko-príjmových

Týmto krokom chce ministerstvo podporovať nízko-príjmové skupiny obyvateľstva. Ak váš ročný príjem prekročí 1,3 – násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve SR (podľa ŠÚSR), tak vám štátna prémia pridelená nebude. (Podobne ako to platí pri zvýhodňovaní hypoték daňovým bonusom).

Otázne je, ako sa bude zisťovať príjem sporiteľov, či to budú mať na starosti samotné stavebné sporiteľne, čo nepochybne zvýši administratívne a technické požiadavky, ktoré sa môžu prejaviť vo zvýšených poplatkoch stavebného sporenia. Alebo to bude povinnosťou sporiteľov, ktorí pre pridelenie štátnej prémie budú musieť „naklúsať“ do sporiteľne s aktuálnym daňovým priznaním. Nevieme. Akákoľvek zmena v tomto smere bude však záťažou.

3. Účelne využité prostriedky stavebného sporenia

Momentálne platilo, že po 6-tich rokoch sporenia mohli byť nasporené prostriedky využité hoci aj na rodinnú dovolenku, kúpu auta alebo akýkoľvek iný účel, ktorý nesúvisel s bývaním a jeho renováciou. Po novom bude prideľovanie štátnej prémie podmienené účelným využitím prostriedkov – na stavebné účely.

4. Medziúvery a stavebné úvery

Momentálne je možné štátnu prémiu čerpať aj počas splácania medziúveru. Sporitelia preto nie sú ochotní čakať na stavebný úver, ktorý ma pre nich lepšie podmienky ale pre jeho dosiahnutie je potrebné nasporiť istý objem peňažných prostriedkov. Po novom sa nárok na pridelenie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru vylúči.

5. Výška štátnej prémie

Momentálne sa výška štátnej prémie odvodzuje na základe výpočtu vzorca, ktorý obsahuje aktuálne trhové úrokové sadzby na vklady. Po novom bude výška štátnej prémie ako aj maximálna výška štátnej prémie pravdepodobne určovaná zákonom o štátnom rozpočte na každý rok.

S napätím čakáme, čo sa bude na poli stavebného sporenia diať. Stavebné sporenie je častým prostriedkom sporenia bežných ľudí. Je pravda, že sa rokmi výhodnosť stavebných sporení znižuje, ale aj tak je stavebné sporenie na Slovensku stále obľúbené.

Facebook Comments

Súvisiace články


Súvisiace služby