Ako sa darilo III. pilieru v roku 2020?

V krátkosti o doplnkovom dôchodkovom sporení (III. pilier)

Tretí pilier je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa. Hlavnou výhodou je možnosť získania príspevkov od zamestnávateľa. Pre zamestnávateľa sú príspevky na tretí pilier tiež odpočítateľnou položkou zo základu dane a to až do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Účelom tretieho piliera je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

Navzdory silnej konkurencii investičných sporení sa tretiemu pilieru darilo v roku 2020 relatívne dobre. Prakticky všetky dostupné príspevkové fondy skončili v zelených číslach:

Prehľadné porovnanie výkonnosti príspevkových fondov 3. piliera (Stav k 31.12.2020)

DDS a jej príspevkový fond Výkonnosť za rok 2020
AXA DDS – Príspevkový + 1,53%
AXA DDS – Globálny akciový + 1,90%
AXA DDS – Indexový globálny + 6,94%
DDS Tatra Banky – Comfort life 2020 + 2,78%
DDS Tatra Banky – Comfort life 2030 + 4,07%
DDS Tatra Banky – Comfort life 2040 + 7,43%
DDS Tatra Banky – Comfort life 2050 + 8,38%
DDS Tatra Banky – Comfort life 2060 *
NN Tatry Sympatia DDS – Konzervatívny + 1,44%
NN Tatry Sympatia DDS – Rastový + 3,12%
NN Tatry Sympatia DDS – Vyvážený + 1,87%
NN Tatry Sympatia DDS – Indexový + 6,90%
Stabilita DDS – Príspevkový + 2,08%
Stabilita DDS – Akciový + 2,20%
Stabilita DDS – Indexový **

* fond DDS Tatra Banky – Comfort Life 2060 otvorený 28.9.2020

** fond Stabilita DDS – Indexový otvorený 11.3.2020

A čo vy? Už si tiež sporíte v treťom pilieri? Poznáte jeho výhody aj nevýhody? Čítajte viac na: Výhody a nevýhody 3. piliera


Zdroj: ADDS

Facebook Comments