Ako vybaviť hypotéku, keď vám ju nikde nechcú dať?

Možnosti pre žiadateľov, ktorí optimalizujú svoje príjmy

Mnoho ľudí sa môže ocitnúť v situácii, že chcú hypotéku na kúpu vlastného bývania, ale ich banka im nie je ochotná hypotéku poskytnúť. Najčastejšie býva dôvodom nedostatočná výška príjmu žiadateľa. Ak vám vo vašej banke povedia nie, skúste sa poradiť s vašim finančným poradcom, či nevie vybaviť v inej banke výnimku. Ak ste o takejto možnosti ešte nepočuli, určite čítajte ďalej.

Pravidlo maximálneho zadĺženia

Výška príjmov žiadateľa je najdôležitejším kritériom pre banku pri rozhodnutí o poskytnutí hypotéky. Obzvlášť veľký problém majú žiadatelia po zavedení zmeny v hypotékach po 1.7. 2018. Banky museli sprísniť kritériá po zavedení pravidla tzv. maximálneho zadĺženia. Žiadateľ o úver tak môže byť zadĺžený maximálne do výšky 8 násobku jeho ročnej čistej mzdy. Najmä vo väčších mestách, kde sú ceny nehnuteľností veľmi vysoko, budú mať ľudia problém získať hypotéku aj na 1-2 izbový byt.

Optimalizácia príjmov

Ďalším problémom niektorých žiadateľov o hypotéku je optimalizácia príjmov. V súčasnosti veľa ľudí podniká formou sro-čky. Táto forma má nesporné výhody v tom, že konateľ vie ušetriť veľa peňazí na platení odvodov a daní v porovnaní s klasickým pracovným pomerom. Zároveň však má takýto človek problém pri získaní hypotéky. Banka totiž zisťuje príjem podľa zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak teda ste konateľ bez nároku na odmenu a platíte si len minimálne zdravotné poistenie, máte problém.

Požiadajte o výnimku

Banky majú svoje interné pravidlá, akým spôsobom schvaľujú žiadosti o hypotéku. Štandardne sa preveruje príjem, schopnosť splácať, hodnota založenej nehnuteľnosti. Na základe posúdenia týchto kritériá banka hypotéku buď schváli alebo zamietne.

Pre ľudí, ktorí nemajú pravidelný príjem sa možnosti výrazne zužujú. Pritom mnohokrát môžu mať násobne vyššie mesačné príjmy napríklad pri podnikaní formou sro-čky. V tomto prípade niektoré banky vedia posudzovať iný druh príjmu. Niektoré banky vedia posúdiť žiadosť o úver aj na základe týchto foriem príjmov:

  • mesačný obrat pri podnikaní formou s.r.o.,
  • výsledok hospodárenia po zdanení pri podnikaní formou s.r.o.,
  • uzavreté zmluvy s odberateľmi, na základe ktorých plynie žiadateľovi príjem.

Posudzovanie žiadateľa môže v niektorých prípadoch ovplyvniť aj členstvo v komore (komora architektov, advokátov, daňových poradcov, lekárov a ďalšie).

Spoludlžník môže pomôcť

Ak žiadosť neprejde ani cez výnimku, máte možnosť požiadať o úver so spoludlžníkom. Táto možnosť samozrejme nie je pre všetkých. Najmä pre mladých ľudí však môže byť riešením zapojenie rodičov do úverového vzťahu. Pri dvoch žiadateľoch sa posudzujú dva príjmy, ktoré by už mohli stačiť na kúpu normálneho bývania aj vo väčšom meste. Nevýhodou však je, že spoludlžník sa týmto dostáva do rizika, ak by hlavný dlžník prestal úver splácať.

Záver

Ako sa hovorí, nádej umiera posledná. Banky by išli sami proti sebe, ak by poskytovali málo úverov. Preto sa budú snažiť nájsť spôsob, akým spôsobom hypotéku poskytnúť. Samozrejme všetko v zákonných mantineloch. Samotné vybavenie výnimky nie je vždy možné a ani priamo na pobočke vám túto možnosť nemusia poskytnúť. V tomto prípade pomôže dobrý finančný poradca, ktorý vie ako postupovať.

Facebook Comments