Hypotéku pre mladých dostane v 3. kvartáli roku 2017 menej žiadateľov

Od 1. júla roku 2017 sa znižuje príjmová hranica, pre získanie hypotéky pre mladých.

Pred 1.7.2017 bol príjmový strop pre žiadateľov o úver pre mladých nastavený na hrubý príjem do 1287€ resp. dvojnásobok tejto sumy, ak žiadatelia boli dvaja.

Po novom je príjmovým stropom suma 1166,1 eur a v prípade dvoch žiadateľov nesmie súčet príjmov presiahnuť sumu 2332,2 eur. Hranica hrubého príjmu na získanie štátneho príspevku pre mladých sa teda znižuje o 121 €. Pri žiadosti o úver sa porovnávajú priemerné hrubé mesačné príjmy žiadateľov v roku 2016. V priemere o toľko menej ste museli zarobiť v roku 2016, ak chcete získať hypotéku pre mladých.


DÔLEŽITÉ: Príjmová hranica pre získanie hypotéky pre mladých bude od 1.7.2017 na úrovni 1166,1 eur


Pre hypotéky pre mladých stále platí, že žiadatelia nesmú v deň podávania žiadosti prekročiť vek 35 rokov. (Pozn.: O hypoúver pre mladých je možné požiadať najneskôr ešte v deň 35.-tých narodenín). Štátna podpora pre mladých je stále v nezmenenej výške a teda úroková sadzba úverov pre mladých sa znižuje troma percentuálnymi bodmi na prvých 5 rokov a to na úver, ktorého maximálna výška je 50 000 eur. Účelom takéhoto úveru pre mladých je len kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Novinka pri hypotekárnych úveroch pre mladých od roku 2018

Ďalšou novinkou z dielne Ministerstva financií SR je návrh zmeny prideľovania štátneho príspevku pre mladých. Ten by sa mal od januára 2018 prideľovať formou daňového bonusu, ktorý si budú môcť klienti odrátať na daňovom priznaní. Z viacerých zdrojov sme sa však mohli dozvedieť, že takáto podpora bývania bude nižšia ako je tomu teraz

Facebook Comments