Prvý indexový fond už aj v 3. pilieri!

Ak vám zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. 3. pilier), tak je rozumné takýto benefit využiť. S príspevkami od zamestnávateľa môže byť vaše zhodnotenie investície v 3. pilieri naozaj zaujímavé.

Na príspevky do 3. piliera neprispieva každý zamestnávateľ a tiež sa podmienky získania vkladov od zamestnávateľa v rôznych zamestnaniach líšia. Niekedy býva príspevok na 3. pilier podmienený odpracovanými rokmi. Inokedy je príspevok zamestnávateľa podmienený fixnou čiastkou, ktorú musí zamestnanec na doplnkové dôchodkové sporenie odviesť. Niekedy je táto čiastka nízka, symbolická (napríklad 3 €), inokedy je to 2% z hrubej mzdy a podobne.

Napríklad ak vám zamestnávateľ prispieva spôsobom 50:50, kde váš vklad do tretieho piliera je odmenený vkladom zamestnávateľa v rovnakej výške, tak sa akoby vaša investícia každý mesiac zhodnotí 100- percentne. Vložíte napríklad 15 eur, zamestnávateľ vám prispeje ďalších 15 eur a dovedna 30 eur sa ešte zhodnotí podľa vývoja investičných fondov. Takéto doplnkové sporenie je vhodným doplnkom prípravy na starobný dôchodok.


TIP: Ak ste zamestnancom, tak sa určite opýtajte na príspevky do tretieho piliera vo vašom zamestnaní. Možno vám do tretieho piliera zamestnávateľ prispieva a ani o tom neviete. Potom je výhodné tento benefit využiť.


Navyše sú príspevky, ktoré do 3. piliera odvediete, až do výšky 180 eur ročne odpočítateľné od základu dane. Takýmto spôsobom môžete optimalizovať daňové priznanie a ušetriť na dani z príjmu. Čo je dvojnásobný benefit 3. piliera.

Aktuálne na Slovensku ponúkajú doplnkové dôchodkové sporenie 4 spoločnosti, ktoré majú na výber z viacerých príspevkových fondov. Zamestnávateľ, ak vám na tretí pilier prispieva, tak len do spoločností, s ktorými ma uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu. Nie vždy má zamestnávateľ na výber spomedzi všetkých štyroch DDS:

  • AXA d.d.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky
  • STABILITA, d.d.s.
  • NN Tatry – Sympatia d.d.s.

Posledná menovaná, NN Tatry – Sympatia, zaviedla do ponuky príspevkových fondov aj indexový fond. Indexové fondy sú známe najmä z 2 piliera a ich ponuka v 3. pilieri až do 1.7.2018 chýbala.

Lacné indexové fondy

Indexové fondy (tzv. ETF fondy) sú fondy, ktoré kopírujú vybraný trhový index. Tieto fondy sú na rozdiel od klasických podielových fondov spravované pasívne a sú prijaté na obchodovanie na burze. Pasívna správa si nevyžaduje aktívne zásahy manažéra fondu, preto sú tieto fondy v porovnaní s klasickými podielovými fondmi lacnejšie.

Poplatky investovania v 3 pilieri limituje zákon. Hornú hranicu priebežného poplatku ako aj poplatok indexového fondu od NN Tatry – Sympatia d.d.s. znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Rok

2018

2019

Max. správcovský poplatok príspevkového fondu

1,4%

1,3%

Správcovský poplatok indexového fondu v NN Tatry – Sympatia d.d.s.

1,0%

1,0%

Z tohto pohľadu je indexový fond lacnejší ako ostatné príspevkové fondy DDS, kde si všetky, bez rozdielu, účtujú maximálnu výšku odplaty. Veľmi nelogické však príde účtovanie výkonnostného poplatku 10% zo zhodnotenia, keď na výkonnosť indexového fondu DDS ako taká, nemá absolútne žiaden vplyv. Nuž, zákon na to nemyslel.

Ako zmeniť fond a ako zmeniť DDS?

V rámci jednej DDS spoločnosti je možný bezodplatný prestup medzi fondmi. V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % vašej nasporenej sumy. Prestup medzi DDS sa realizuje jednoducho spísaním účastníckej zmluvy s novou DDS.


TIP: Ak meníte DDS, vyčkajte si, aby ste zmenu nerealizovali skôr ako po 1 roku. Vyhnete sa tak poplatku.


Pri investovaní do akcií, fond od NN Tatry – Sympatia kopíruje 4 trhové akciové indexy. Najväčšiu váhu majú v portfóliu fondu americké akcie (50%), európske akcie (30%), japonské akcie (10%) a ostatné rozvíjajúce sa trhy (10%).

Rozloženie aktív v indexovom fonde od NN Tatry-Sympatia, Zdroj: marketingová brožúra

Spoločnosť NN Tatry – Sympatia je tak prvou a zatiaľ jedinou lastovičkou spomedzi všetkých DDS na Slovensku, ktorá má v ponuke 4 príspevkové fondy:

  • Konzervatívny príspevkový d.d.f.
  • Vyvážený príspevkový d.d.f.
  • Rastový príspevkový d.d.f.
  • Indexový príspevkový d.d.f.

A ako to v konkurenčnom boji býva, tak pravdepodobne sa môžeme tešiť aj na zavedenie indexových fondov aj u zvyšných troch DDS. Je asi len otázkou času, kedy na to konkurencia zareaguje. 🙂

Facebook Comments