Tretí dôchodkový pilier – ktorý fond je najlepší?

Doplnkové dôchodkové sporenie, je jedna z ciest, ako sa počas aktívneho pracovného života pripravovať na starobný dôchodok. Tretí pilier na Slovensku poskytujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Ak sa rozhodnete v treťom pilieri sporiť, tak musíte učiniť dve rozhodnutia:

  1. Výber spoločnosti, ktorá tretí pilier poskytuje
  2. Výber konkrétneho investičného fondu / fondov

Ak budete fondy vyberať len na základe toho, aký majú názov, rýchlo sa môžete dostať do omylu. Názov niektorých fondov totiž nezodpovedá tomu, aká je skladba portfólia cenných papierov v ňom.

Poskytovateľmi tretieho dôchodkového piliera na Slovensku sú v súčasnosti tieto 4 spoločnosti:

  • AXA d.d.s., a.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • STABILITA, d.d.s., a.s.

Každá z týchto spoločností ma na výber jeden alebo viacero príspevkových a výplatných fondov. Vo fáze zhromažďovania majetku sú pre investora aktuálne príspevkové fondy. Prostriedky každého sporiteľa sa zhodnocujú v príspevkovom fonde a do výplatného fondu by sa previedli iba v prípade ak sporiteľ požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku.

Nasledujúca tabuľka prehľadne znázorňuje zoznam všetkých príspevkových fondov doplnkových dôchodkových spoločností na Slovensku:

DDS Príspevkový doplnkový dôchodkový fond peňažné investície dlhopisy akcie iné majetok vo fonde v tis. € typ fondu
AXA Globálny akciový AXA 8,3% 42,9% 48,7% 0,1% 54.131 zmiešaný
AXA Príspevkový AXA 8,2% 75,1% 19,3% -2,6% 204.889 dlhopisový
STABILITA Stabilita akciový príspevkový 16,9% 16,8% 66,4% 15.121 akciový
STABILITA Stabilita príspevkový 11,3% 59,8% 29,0% 274.119 dlhopisový
NN Tatry – Sympatia Indexový príspevkový 0% 0% 100% 1.413 indexový
NN Tatry – Sympatia Rastový príspevkový 2,9% 33,2% 63,9% 65.467 akciový
NN Tatry – Sympatia Vyvážený príspevkový 9,1% 69,5% 21,4% 513.963 dlhopisový
NN Tatry – Sympatia Konzervatívny príspevkový 24,3% 75,7% 117.998 dlhopisový
DDS Tatra banky Comfort life 2050 * 27,9% 43,4% 76,3% 15,2% 14.235
DDS Tatra banky Comfort life 2040 * 37,0% 34,9% 60,9% 10,3% 136.317
DDS Tatra banky Comfort life 2030 * 41,0% 50,0% 38,0% 8,0% 355.023
DDS Tatra banky Comfort life 2020 * 72,0% 26,0% 16,0% 2,0% 68.860

* Poznámka: Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

Fondy tretieho piliera nevyberajte podľa názvu!

Globálny akciový dôchodkový fond AXA sa skladbou portfólia môže radiť medzi fondy zmiešané, pretože akcie netvoria ani ½ z celkového zloženia, jeho názov by vás teda mohol ľahko zmiasť. Tiež je diskutabilné pomenovanie fondu Vyvážený príspevkový od NN Tatry – Sympatia, ten by mohol evokovať, že sa jedná o zmiešaný fond, no zastúpenie dlhopisov v ňom je dvoj-tretinové a teda skladbou portfólia by tento fond spadal pod fondy dlhopisové, nie zmiešané. Určiť skladbu portfólia fondov u DDS Tatra banky nie je možné, pretože spoločnosť pri investovaní prostriedkov investorov využíva finančné deriváty.

Najväčším príspevkovým fondom 3. piliera je fond od NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. s názvom Vyvážený príspevkový d.d.f., ktorý spravuje v súčasnosti aktíva v celkovej hodnote 513 963 355 eur. A najširšiu ponuku fondov spomedzi všetkých DDS má DDS Tatra banky s aktuálnou ponukou 4 príspevkových fondov.

Zloženie portfólia fondov sa určite v čase bude meniť. Portfólio manažéri majú na starosti výber vhodných aktív a je dosť možné, že v čase krízy volatilné akcie v portfóliach nahradia stabilné dlhopisy či nástroje peňažného trhu. Článok teda nemá dlhú aktuálnosť.

Stále však platí jednoduché pravidlo: Čím je investor v treťom pilieri mladší, tým je pre neho vhodnejší podielový fond s vyšším zastúpením akcií a vyšším rizikom.

Komu sa oplatí sporiť v 3. pilieri?

Sporiť si v doplnkovom dôchodkovom sporení je výhodné iba vtedy, ak získate príspevky do 3. piliera od zamestnávateľa. V prípade, že vám zamestnávateľ na doplnkové dôchodkové sporenie neprispieva, tak sa rozhodne poobzerajte po iných, lacnejších a efektívnejších spôsoboch zhodnocovania úspor na starobu. Za zmienku stoja zahraničné podielové fondy, ETFs ale aj indexové fondy.

Tretí dôchodkový pilier na Slovensku prešiel viacerými zmenami.  Najzásadnejšia zmena sa udiala v januári roku 2014, kedy sa tretie piliere uzatvorené od 1.1.2014 začali riadiť novými pravidlami. Tento finančný produkt má svoje výhody ale aj nevýhody. Nájdete ich rozpísané v článku: Výhody a nevýhody 3. piliera

Pozor na drahých špekulantov a neregulované subjekty!

Pri akomkoľvek výbere vhodnej investície sa nebojte opýtať, koľko investícia stojí, pretože výnos z nej je len sľúbený zatiaľ čo poplatky sú vždy pevne dané. Aby sa Vám nestalo, že za bežnú investíciu v podielových fondoch zbytočne zaplatíte o 2000 eur viac ako to býva zvykom.

Vždy používajte zdravý sedliacký rozum, aby napríklad váš sľúbený 30+% výnos neostal iba pri sľube a aby ste tak nesadli na lep špekulantom. Vedzte, že spoločnosti poskytujúce investičné služby na Slovensku musia podliehať regulácii, ktorú vykonáva NBS. Preto si dôveryhodnosť finančnej inštitúcie vždy overte v registri subjektov finančného trhu.

S príchodom nových, neregulovaných elektronických „krypto“ platidiel, na ktoré legislatíva ešte nestihla zareagovať, sa na trhu vyrojilo enormné množstvo Ponzi-schém. Lebo tam, kde končí zdravý rozum, tam začína nezdravá chamtivosť…

Jednoducho vaše rozhodnutie investovať nikdy nešijte horúcou ihlou. Ani antibiotiká si tiež nepredpisujete sami, preto sa skúste v týchto veciach poradiť s niekym, kto sa v odbore naozaj orientuje.

Facebook Comments