Minimálne odvody pre živnostníkov v roku 2018

V roku 2018 by zbystriť pozornosť mali najmä živnostníci, ktorí platia minimálne odvody. Práve nich sa totiž už tento mesiac dotkne zvýšenie minimálnych zdravotných aj sociálnych odvodov. Dokopy ide o nárast o 6,84 EUR mesačne, keď minimálne odvody na sociálne poistenie sa zvýšili na 151,16 EUR a minimálne odvody na zdravotné poistenie na 63,84 EUR.

Dôvodom na zvýšenie minimálnych odvodov na zdravotné a sociálne poistenie bolo zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2016. Výšky odvodov sa totiž odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku platenia odvodov. Priemerná mzda za rok 2016 stúpla o 3,3 percenta na 912 EUR.

Okrem zvýšenia minimálnych odvodov sa od 1.1.2018 zvýšili aj maximálne vymeriavacie základy na platenie odvodov. Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu sa týka len sociálnych odvodov (okrem odvodov na úrazové poistenie). Pri zdravotnom poistení maximálny vymeriavací základ už nie je. Maximálny vymeriavací základ sa rovnako, ako minimálne odvody, odvíja od výšky priemernej mzdy. Zvýšil sa tak na 7-násobok priemernej mzdy za rok 2016, t.j.  na 6 384 EUR. Ide tak o nárast o viac ako 200 EUR oproti minulému roku.

Výška minimálnych sociálnych a zdravotných odvodov pre živnostníka v roku 2018

Novú výšku odvodov na sociálne a zdravotné poistenie spolu s vymeriavacími základmi prinášame v tabuľke:

Od 1.1.2018

Minimálna výška odvodov Maximálny vymeriavací základ

Sociálne poistenie:

151,16 EUR

6 384 EUR

Zdravotné poistenie: 63,84 EUR

Nie je


TIP: Ak platíte minimálne odvody trvalým príkazom v banke, upravte si ho čo najskôr. Predídete tak zbytočným sankciám za úhradu preddavkov v nedostatočnej výške.


Okrem nastavenia trvalého príkazu by mali všetci živnostníci pomaly riešiť daňové priznanie za rok 2017. Do marca je síce ešte času dosť, ale takéto povinnosti nie je nikdy vhodné odkladať na poslednú chvíľu.

Hranica príjmu na sociálne odvody pre živnostníka

Zároveň pre tých živnostníkov, ktorých sa zatiaľ povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne netýkala, je dôležité jedno číslo. Hranica príjmu za rok 2017, od ktorej vznikne povinnosť platiť sociálne odvody bude za rok 2017 vo výške 5 472 EUR. Ak vaše príjmy toto číslo presiahnu, odvodom do sociálnej poisťovne sa nevyhnete.


POZOR: Pre určenie povinnosti platenia odvodov je rozhodujúca výška príjmov a nie zisku. Od dosiahnutých príjmov sa tak neodpočítavajú v tomto prípade výdavky.


Daňové priznanie živnostníka a odvody

Daňové priznanie za rok 2017 bude rozhodujúce pre platenie odvodov až od 1.7.2018 (a pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania až od 1.10.2018). Podľa výšky príjmov vykázaných v daňovom priznaní vypočíta následne Sociálna poisťovňa povinnosť platiť preddavky a výšku mesačných preddavkov na sociálne poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške je povinný platiť každý živnostník, bez ohľadu na výšku jeho príjmov.

Facebook Comments