Na tieto daňové výhody nezabudnite v roku 2022

Termín podávania daňových priznaní sa blíži. Pri podávaní daňového priznania rozhodne nezabudnite uplatniť všetky daňové výhody, na ktoré máte nárok. Daňovo zvýhodnené sú tieto finančné produkty:

  • Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)
  • Úver pre mladých

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

Ak máte tretí pilier uzatvorený po 31. decembri 2013, vzťahuje sa na neho daňová výhoda. Vaše príspevky do tretieho piliera sú až do výšky 180€ ročne oslobodené od dane. Sumu vašich príspevkov potom nezabudnite uviesť do daňového priznania. Takto si môžete šikovne znížiť základ dane, výsledkom čoho bude celkovo nižšia daň. Táto výhoda sa týka aj doplnkového dôchodkového sporenia uzatvoreného pred rokom 2014, ak k takému sporeniu bol neskôr podpísaný zmluvný dodatok.

Sumárny výpis vašich príspevkov a príspevkov zamestnávateľa si viete nájsť a stiahnuť v príslušnom online prístupe k vášmu doplnkovému dôchodkovému účtu v DDS, v ktorej je vedený. Vygenerovanie a stiahnutie tohto dokumentu je bez poplatku.

Viac k téme sa dočítate na: Výhody a nevýhody 3. piliera

Ukážka: Potvrdenie o prijatých platbách – dokument potrebný pre uplatnenie daňovej výhody z DDS

Úver pre mladých

Ak ste sa kvalifikovali na úver pre mladých – t.j. nepresiahli ste zhora limitovaný vek, príjem a spĺňate účel úveru, máte nárok na vrátene polovice zaplatených úrokov. Pri výpočte výšky zaplatených úrokov banka vychádza z istiny úveru maximálne 50 000 €. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úvere pre mladých je možné uplatniť iba na úvery uzatvorené po 31. decembri 2017.

Sumárny výpis zaplatených úrokov pre účely uplatnenia daňového bonusu nájdete v online bankingu konkrétnej banky, prípadne vo svojej poštovej schránke. Niektoré banky však vyžadujú, aby ste o dané tlačivo prišli požiadať osobne na pobočke. Aj v tomto prípade banka vydáva potvrdenie o zaplatených úrokoch za rok 2021 bez poplatku.

Viac k téme sa dočítate na: Potvrdenie o zaplatených úrokoch pre daňový bonusHypotéka pre mladých od roku 2018 – daňový bonus

Ukážka: Potvrdenie o zaplatených úrokoch – dokument potrebný pre uplatnenie daňovej výhody z hypotéky pre mladých

Ak dané daňovo-zvýhodnené finančné produkty využívate, je dobré o tom informovať vášho mzdového účtovníka. Najlepšie ak tak urobíte ešte pred podaním daňového priznania. Nezabudnite, deadline na podávanie daňových priznaní je do konca marca 2022 🙂

Facebook Comments