Pôžička pre mladomanželov opäť v kurze?

Mladomanželské pôžičky pravdepodobne neostanú len prežitkom minulých dôb. Aktuálne sa táto téma objavila v novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá by mala platiť od 1.7.2019.

Mladomanželia do veku 35 rokov sa budú môcť uchádzať o štátnu podporu pri obstarávaní bývania. Podpora mladomanželov by mala byť formou úveru so zvýhodnenými podmienkami. Prvých 15 000 € z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou (Pozn: Poskytnutý úver by mal byť v maximálnej výške do 30 000 eur).

Mladomanželské pôžičky v skratke:

 • schválená novela zákona ŠFRB platná od 1.7.2019
 • úver s účelom financovania bývania:
  • kúpa nového bývania
  • stavebná úprava staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome
 • výška zvýhodneného úveru 15 000 €, úroková sadzba 1% p.a. a 15-ročná splatnosť
 • žiadatelia do veku maximálne 35 rokov
 • žiadosť o zvýhodnený úver podaná najneskôr do 12 mesiacov od uzatvorenia manželstva
 • pri narodení dieťaťa vám z istiny úveru bude odpočítaných 2000€
  (na maximálne 3 deti = max. 6000 eur)
Poznámka: Byt pre účely zvýhodnenej „mladomanželskej“ pôžičky by nemusel splniť aktuálne platné nároky na energetickú hospodárnosť budovy. Tým pádom je možné dostať zvýhodnený úver aj na kúpu alebo rekonštrukciu starších bytov a vidieckych domov.

Bezkonkurenčne najlepšie

Takáto forma mladomanželskej pôžičky výrazne prevyšuje konkurenciu bánk. Dostať spotrebiteľský alebo aj hypotekárny úver s úrokovou sadzbou 1% ročne, garantovanou počas celých 15-ich rokov splácania úveru, dnes na trhu nie je možné. Ak by novela zákona prešla v aktuálnom znení, bola by to bezpochyby najlepšia voľba ako zafinancovať kúpu alebo rekonštrukciu bývania.

Nejasnosti

Zatiaľ nie je jasné, či všetci mladomanželia získajú po splnení podmienok pôžičku automaticky alebo bude okruh výhod pridelený len prvým záujemcom. Tiež nie je jasné, či sa za účelom úveru nebude zisťovať príjem žiadateľov, tzv. bonita klienta, ako to je v komerčných bankách bežné pre posúdenie rizika z nesplatenia úveru z pohľadu banky. Na bližšie informácie si budeme musieť počkať.


Doplnenie článku

ŠFRB bude od 1.júla 2019 ponúkať nasledovné druhy financovania:

 • Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby
 • Financovanie obnovy bytovej budovy
 • Financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov
 • Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb
 • Financovanie technickej vybavenosti a kúpy a pozemku k nájomným bytom
 • Financovanie stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome

Prehľad poskytovaných podpôr ŠFRB, platné od 1.7.2019

Viac informácií a odpovedí na súvisiace otázky nájdete na tomto linku: www.sfrb.sk/ziadatel/mladomanzelska-pozicka

Záver

Forma podpory pre mladých tu existuje aj dnes. Mladí žiadatelia o úver môžu využiť tzv. Daňový bonus na zaplatené úroky, a to až na prvých 5 rokov po splnení jasných podmienok.

Každopádne akúkoľvek formu podpory mladej rodiny zo strany štátu vítame. A to najmä v čase, keď sa priemerná cena za m2 podlahovej plochy bytu vyštverala na naozaj závratné cifry…

Facebook Comments