Tovary, úvery a finančné služby – veľké porovnanie s rokom 1989

Pravdepodobne väčšina z nás sa stretla s tým, ako niekto porovnával ceny za bývalého režimu a dnes. Pritom často dospel k záveru, že za bývalého režimu bola všetko lacnejšie a dostupnejšie. Je to pravda, alebo iba mýtus?

Po roku 1989 nastali veľké zmeny a to hlavne prechod od centrálne riadenej ekonomiky na ekonomiku trhovú. To prirodzene so sebou prinieslo nové usporiadania hospodárstva a privatizáciu niektorých významných podnikov. Zatiaľ čo sa životná úroveň pár ľudí výrazne zvýšila, nie všetci mali rovnaké šťastie. To dokazuje aj fakt, že priemerný Slovák si mohol dovoliť kúpiť viac tovarov zo svojich príjmov ako za socializmu až v roku 2014. V tomto roku bol priemerný zárobok o 13% vyšší, ako v roku 1989.

Porovnanie cien tovarov v roku 2015 a 1989

V roku 2015 robil analytický tím Poštovej banky porovnanie cien tovarov oproti roku 1989 a ceny prepočítal na potrebný čas, ktorý by sme museli stráviť v práci, ak by sme si chceli daný tovar kúpiť. Vychádzali pritom z nominálnej priemernej mesačnej mzdy, respektíve z nominálnej priemernej hodinovej mzdy. Porovnával sa bežný tovar, ako napríklad základné potraviny, benzín, televízor, chladnička, automobil, alebo byt. Väčšina tovarov vyšla lacnejšie, pričom najvýraznejší rozdiel bol pri televízore, na ktorý bolo potrebné v roku 1989 odpracovať 83 dní, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo iba 7 dní. Naopak výrazne drahšie by vás v roku 2015 vyšiel 1 meter štvorcový bytu. Presnejšie 29 dní oproti 4 dňom v roku 1989. Pri porovnaní cien bytu sa vychádzalo z toho, že v roku 1989 sa celé byty predávali za menej ako 40 tisíc Kčs, zatiaľ čo v roku 2015 bolo priemerná cena bytu za meter štvorcový 1223,50 Eur.

Treba ale tiež dodať, že sa výrazne prehĺbili rozdiely medzi bohatými a chudobnými, keď napríklad v roku 2017 nedosiahlo úroveň priemernej mzdy až 55% Slovákov, ktorí boli zamestnaný na plný úväzok. Táto úroveň sa pritom drží dlhodobo na podobnej úrovni (v roku 2014 to bolo 57%), aj napriek tomu, že ekonomika vykazuje stále lepšie čísla. Taktiež miera nezamestnanosti bola v Auguste 2018 na úrovni 6,6%, v roku 2014 to bolo až 11%. Za socializmu bola miera nezamestnanosti takmer nulová a taktiež nedochádzalo k veľkým výkyvom v nezamestnanosti, zapríčinených finančnými krízami, alebo zmenami na globálnom trhu.

A čo porovnanie pôžičiek a úverov pred rokom 1989 a dnes?

Pred rokom 1989 určoval ročnú úrokovú mieru občanom štát vyhláškou, pričom mohla byť najviac 10%. Dnes sa na Slovensku pohybuje priemerná sadzba na spotrebných úveroch na úrovni 8,5%. Podobný vývoj nastal aj pri úrokových sadzbách na hypotekárnych úveroch. Pred rokom 1989 bola úroková sadzba na hypotékach stanovená štátom na úrovni 2,7%. Dnes je možné zobrať si úver na bývanie aj s úrokom nižším ako 1%. Za socializmu síce existovali rôzne výhody, ako napríklad pôžičky bez úroku pre mladomanželov. Tie však neboli dostupné každému a boli tiež finančne ohraničené.

Veľké zmeny zaznamenal aj bankový systém

Veľké zmeny v bankovom systéme nastali už v roku 1948, keď došlo k likvidácii nemeckých a maďarských bánk a počet bánk na našom území sa tým znížil z 9 na 4. Funkciu klasickej banky, ktorá prijíma vklady od občanom a poskytuje im úvery, plnila iba jedna banka a to Slovenská štátna sporiteľňa.

Po roku 1990 nastali v našom bankovom systéme opäť výrazné zmeny, napríklad dvojstupňový bankový systém a vznik viacerých komerčných bánk. Komerčné banky však neboli dostatočne pripravené na nové trhové podmienky. Vplyvom viacerých faktorov vznikli pohľadávky bánk v hodnote 112 miliárd korún, ktoré sa stali nedobytnými. Postupne došlo k odpredaju viacerých bánk do rúk zahraničných investorov a ďalším krokom, ktoré pomohli ozdraviť finančný systém na Slovensku.

Poslednú dobu môžeme vidieť hlavne rozmach nových technológií, ktoré výrazne zjednodušujú správu našich financií. Medzi tie patrí napríklad internet, ktorý priniesol internetové bankovníctvo, alebo rôzne nástroje, ako napríklad úverovú kalkulačku. O ďalší technologický rozmach v oblasti financií sa postarali mobilné telefóny a s tým spojené mobilné aplikácie, mobilné bankovníctvo, alebo napríklad platby cez mobil.

Facebook Comments