Zmeny v katastrálnom zákone od 1.10.2018

Prinášame vám stručný prehľad 7 zmien, ktoré prináša novela katastrálneho zákona od 1. 10. 2018:

1. Kratšia lehota na výmaz záložného práva

 • Pred 1. októbrom: výmaz do 60 pracovných dní
 • Od 1. októbra: do 5 pracovných dní

2. Strážca listu vlastníctva

 • Pred 1. októbrom: súkromný prevádzkový strážca listu vlastníctva funguje iba v rámci realitných kancelárií RÚSR
 • Od 1. októbra: mal by fungovať štátny, pre všetkých

3. Evidovanie cien nehnuteľností

 • Pred 1. októbrom: kataster eviduje len ceny pozemkov
 • Od 1. októbra: budú sa zhromažďovať ceny aj ostatných nehnuteľností

4 Štruktúrovaný návrh na vklad

 • Pred 1. októbrom: v rámci jedného návrhu akýkoľvek počet zmlúv
 • Od 1. októbra: v rámci jedného návrhu len jedna zmluva

5. Zrušenie opravnej doložky

 • Pred 1. októbrom: možno použiť opravnú doložku
 • Od 1. októbra: nebude ju možné použiť

6. Geometrický plán už nebude treba prikladať k podaniu

 • Pred 1. októbrom: nutné priložiť geometrický plán
 • Od 1. októbra: nebude nutné priložiť geometrický plán

7. Nový dokument – Súpis všetkých nehnuteľností

 • Občania budú môcť požiadať úrady o vyhotovenie súpisu nehnuteľností, ktoré vlastnia na celom území Slovenskej republiky. Doteraz bolo potrebné o všetky listy vlastníctva požiadať samostatne

Zdroj: FinFlesh

Facebook Comments