Ako ovplyvnilo zvýšené životné minimum dostupnosť hypoték?

Od 1.7.2022 sa životné minimum navyšuje z pôvodných 218,06 eur na nových 234,42 eur. Životné minimum potom priamo ovplyvňuje viacero iných štátnych dávok ako sú prídavky na dieťa, príspevky na prepravu ZŤP, príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre ZŤP,… tie sa rovnako ako životné minimum navýšili, čo považujem za pozitívnu zmenu.

Zvýšenie životného minima však nenahráva žiadateľom o hypotéku. Žiadateľom sa komplikuje dostupnosť hypoték a znižuje sa im aj celkový objem úveru, ktorý im je banka ochotná poskytnúť. Ilustratívne to znázorňujú nasledujúce príklady:

Jeden žiadateľ o hypotéku

Dátum

január 2022

júl 2022

Netto príjem žiadateľa

1 000 €

1 000 €

Životné minimum

218,06 €

234,42 €

Úroková sadzba hypotéky

1,2 % p.a.

2,6 % p.a.

Dostupný objem hypotéky
(po zohľadnení DTI a DSTI)

96 000 €

89 500 €

Splátka hypotéky

317,67 €/mes.

358,30 €/mes.

Navýšenie splátky hypotéky o € (%)

+ 40,63 €/mes. (+13 %)

Objem hypotéky nižší o € (%)

6 500 € (7 %)

 

Dvaja žiadatelia o hypotéku

Dátum

január 2022

júl 2022

Netto príjem oboch žiadateľov

2 000 €

2 000 €

Životné minimum hlavného žiadateľa

218,06 €

234,42 €

Životné minimum spolužiadateľa

152,12 €

163,53 €

Úroková sadzba hypotéky

1,2 % p.a.

2,6 % p.a.

Dostupný objem hypotéky
(po zohľadnení DTI a DSTI)

192 000 €

187 500 €

Splátka hypotéky

635,34 €/mes.

750,64 €/mes.

Navýšenie splátky hypotéky o € (%)

+115,30 €/mes. (+18 %)

Objem hypotéky nižší o € (%)

4 500 € (2 %)

Objem úveru, ktorý môže banka žiadateľom poskytnúť, sa za posledného pol roka znížil. Primárne za to môže navýšenie úrokových sadzieb hypoték. Na zníženú dostupnosť financovania bývania tiež sekundárne vplýva aj navýšenie životného minima, ktoré vstupuje do výpočtu ukazovateľa DSTI, dôležitého pre stanovenie maximálneho možného objemu poskytnutej hypotéky.

Úrokové sadzby hypoték majú tendenciu do konca tohto roka ešte narásť, čo ešte viac okreše maximálne objemy poskytovaných hypoték. Ak uvažujete o hypotéke, nevyčkávajte príliš dlho.

Potrebujete poradiť s hypotékou? Riešime hypotéky na celom Slovensku.

POTREBUJEM PORADIŤ

Facebook Comments