Allianz už spravuje dôchodky za viac ako 2,5 miliardy

Suma 2 503 290 237 € predstavuje hodnotu majetku budúcich dôchodcov sporiacich si v dôchodkových fondoch spravovaných spoločnosťou Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. (Allianz SDSS). Tento objem zároveň predstavuje 31,79 % úspor v 2. pilieri na Slovensku.

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., je na Slovensku dlhodobo najväčším správcom dôchodkových úspor a spravuje 2 dôchodkové fondy:

  • GARANT – dlhopisový (garantovaný) fond
  • PROGRES – akciový (negarantovaný) fond

Hodnota majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu GARANT je 2 059 198 354 €, ročná výkonnosť 0,45 % p. a. Akciový negarantovaný dôchodkový fond PROGRES spravuje majetok v hodnote 434 772 454 € s ročnou výkonnosťou 4,98 % p. a. (údaj k 31.5.2018).

Rozdiel v ročnej výkonnosti tak predstavuje približne 4,5 percentuálneho bodu v prospech PROGRESU. Fond GARANT takto zhodnocoval prostriedky sporiteľov ku koncu mája s najvyššou ročnou výkonnosťou v porovnaní so všetkými piatimi garantovanými fondmi konkurenčných dôchodkových správcovských spoločností.

Stav zhodnotenia 2. piliera k 1.6.2018 znázorňuje tabuľka nižšie:

Dlhopisové garantované fondy

Dátum Aegon AXA Allianz NN VÚB Generali PB
Výkonnosť za posl. rok p.a. 01.06.2017 0,17% -0,05% 0,47% -0,34% 0,00% 0,61%
Výkonnosť od vzniku fondu p.a. 22.3.2005 2,13% 1,81% 1,96% 1,79% 2,49% 2,67%
Výkonnosť od dátumu 29.12.2017 0,01% -0,25% -0,06% -0,46% -0,90% -1,76%

Fond PROGRES je určený sporiteľom, ktorí sú pre dosiahnutie nadpriemerných výnosov ochotní niesť aj vyššie riziko. V roku 2016 zhodnotil tento akciový fond prostriedky o osem percentuálnych bodov lepšie ako dlhopisový fond, v roku 2017 to bolo o cca 6 a pol percentuálneho bodu viac.Rozloženie úspor vo fondoch v pomere 82:18 je stále v prospech garantovaného dôchodkového fondu.

Naopak fond GARANT je určený najmä konzervatívnym sporiteľom, ktorí majú blízko k dôchodkovému veku.

Priemerný vek sporiteľa v Allianz SDSS je 40 rokov. Väčšina sporiteľov by preto mala zvážiť, či aspoň časť úspor neumiestniť do akciového fondu a následne svoje rozhodnutie nemeniť ani napriek
prípadným dočasným výkyvom. Z dlhodobého pohľadu má práve akciový fond potenciál vyššieho zhodnotenia.

Zdroj: tlačová správa Allianz SDSS

Facebook Comments