Výška príspevku do 2. piliera sa v roku 2018 mení

Druhý dôchodkový pilier je dobrovoľný, účasť alebo neúčasť v ňom si teda volí každý sám. Ak sa rozhodnete v druhom pilieri nebyť, tak všetky vaše sociálne odvody zakotvia v Sociálnej poisťovni, kde sa z nich vyplácajú dôchodky pre súčasných dôchodcov.

Rozdiel medzi účasťou a neúčasťou v druhom dôchodkovom pilieri znázorňuje nasledujúca infografika:

druhy-pilier

Princíp druhého dôchodkového piliera na Slovensku

Výška sociálnych odvodov je stanovená na 18% z hrubej mzdy respektíve z vymeriavacieho základu, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba. Ak si v druhom pilieri nesporíte, tak všetky sociálne odvody putujú do Sociálnej poisťovne. Naopak rozhodnutím sporiť si v druhom pilieri sa časť sociálnych odvodov zasiela do DSS a zvyšná časť stále do Sociálnej poisťovne.

Kto rozhoduje o výške príspevkov do 2. piliera?

O tom, koľko zo sociálnych odvodov bude tvoriť príspevok na 2. dôchodkový pilier rozhoduje vláda. Ta rozhodla, že sa od roku 2017 až do roku 2024 bude pomer medzi odvodom do Sociálnej poisťovne a DSS každoročne postupne upravovať v prospech DSS.

Účastníkom v starobnom dôchodkovom sporení, sa tak príspevková sadzba od začiatku tohto roka 2018 zvyšuje zo 4,25% na 4,50% hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu ak ste SZČO. Zvyšných 13,50% sociálnych odvodov putuje do Sociálnej poisťovne.

Vývoj príspevkov na sociálne poistenie

Ako by mal podľa súčasnej legislatívy aj v budúcnosti vyzerať pomer medzi príspevkami do Sociálnej poisťovne a DSS pre zúčastnených v 2. pilieri znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Rok:

2012

2013-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

Odvod do Sociálnej poisťovne:

9,00%

14,00% 13,75% 13,5% 13,25% 13,00% 12,75% 12,5% 12,25%

12,00%

Odvod do DSS:

9,00%

4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75%

6,00%

Od roku 2016 sa teda výška príspevkov do DSS každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu.

Sporiť iba v 2. pilieri pravdepodobne nepostačí!

I keď sa výška príspevkov do DSS každoročne navyšuje, druhý pilier nemá predpoklad sporiteľom nasporiť na starobu toľko, aby v starobe ostali príjmovo na rovnakej úrovni ako počas pracovného života. Účastník v 2. pilieri by si za predpokladu, že má vhodne nastavené investičné fondy, mal v starobe prilepšiť. Avšak pre dôstojnú starobu je potrebné hľadať aj iné alternatívy prípravy.

Facebook Comments