Daňové priznanie v roku 2020 – ktoré finančné produkty vám môžu znížiť daň?

Ak ste v roku 2019 patrili medzi 2,5 milióna pracujúcich Slovákov, tak vám alebo vášmu zamestnávateľovi plynie povinnosť z dosiahnutých príjmov podať daňové priznanie. Nezabudnite, že urobiť tak musíte najneskôr do 31.3.2020.

Pri výpočte celkovej daňovej povinnosti by mali zbystrieť určite ľudia využívajúci tieto finančné produkty:

  • Doplnkové dôchodkové sporenie (3. dôchodkový pilier) – uzatvorené v roku 2014 alebo neskôr
  • Úver pre mladých s daňovým bonusom na zaplatené úroky – uzatvorený od roku 2018 alebo neskôr

Oba tieto produkty majú daňovú výhodu. Nevyužiť ju znamená zaplatiť zbytočne vysokú daň, a to pravdepodobne nechcete. 😉

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. dôchodkový pilier)

Doplnkové dôchodkové sporenie je výhodné najmä pre pracujúcich, ktorým prispieva na dôchodok aj ich zamestnávateľ. Tento typ dôchodkového sporenia nemá pre všetkých sporiteľov rovnaké atribúty.

Pre uplatnenie daňovej výhody z 3. piliera potrebujete poznať nasledovné pravidlá:

  • Daňová výhoda sa dá čerpať iba na doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorené od 1.1.2014 alebo neskôr. Alebo aj na zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorené pred rokom 2014, ak k ním bol podpísaný zmluvný dodatok zaväzujúci nové pravidlá.
  • Daňovo zvýhodnené sú tie príspevky do 3. piliera, ktoré na dôchodkový účet zaslal zamestnanec. Príspevky zamestnávateľa však daňovo zvýhodnené nie sú.
  • Súhrnný súčet všetkých vašich príspevkov do tretieho piliera počas celého roka 2019 až do limitu 180 eur ročne môžete použiť na zníženie základu dane z príjmu.

Ako podklad k daňovému priznaniu bude váš účtovník potrebovať Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2018 (Daňové potvrdenie). Toto potvrdenie si môžete stiahnuť v online prístupe k svojmu dôchodkovému účtu v DDS.

Vzor potvrdenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane od NN Tatry – Sympatia d.d.s.

Viac informácii k tejto téme sa dočítate v článkoch:

Úver na bývanie pre mladých s daňovým bonusom na zaplatené úroky

Nový systém zvýhodneného financovania úverov pre mladých na Slovensku funguje už druhý rok. Prvýkrát si mohli daňový bonus na zaplatené úroky vo svojom daňovom priznaní uplatniť žiadatelia už v roku 2019.

Ak v deň uzatvorenia zmluvy o úvere splnili žiadatelia viaceré podmienky (výška príjmu, vek, účelu úveru), tak si môžu počas nasledujúcich piatich rokov uplatňovať daňový bonusu na zaplatené úroky. Uplatňovať daňový bonus znamená, že celkovú daň si môžu najbližších 5 rokov znížiť o polovicu zaplatených úrokov na svojom úvere.

Maximálna výška, o ktorú si môžete ročne znížiť daň je 400€, a to aj v prípade, že polovica sumy všetkých uhradených úrokov za celý rok bola u vás vyššia. A ak je vaša celková daňová povinnosť po odpočítaní daňového bonusu na zaplatené úroky záporná, daňový úrad vám vráti preplatok.

Viac informácii k tejto téme sa dočítate v článkoch:

Aktuálne podmienky daňového zvýhodnenia úverov pre mladých nájdete napríklad na oficiálnej stránke Finančnej správy SR: Daňový bonus na zaplatené úroky

Facebook Comments