Príspevky do 3. piliera a daňové priznanie

Čas na podanie daňového priznania je do konca marca, no ak už teraz viete, že daňové priznanie nestihnete podať, môžete správcu dane požiadať o odklad daňového priznania a urobiť tak o 3 mesiace neskôr.

Ak na prípravu na starobný dôchodok využívate aj služby Doplnkových dôchodkových spoločností, tak ste určite zaregistrovali aj možnosť odpočítať si časť z uhradených príspevkov do tretieho piliera zo základu dane. Takto môžete ušetriť na celkovej dani, ktorú budete musieť uhradiť.

Daňová optimalizácia tretieho piliera

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 € za rok. Je však potrebné splniť nasledujúce podmienky, kedy si môžete príspevky na 3 pilier odpočítať od základu dane:

  • Ak ste príspevky na 3. pilier zaplatil na základe zmluvy 3 piliera uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. (Ak ste teda k zmluve o 3 pilieri podpísali aj dodatok).
  • Ak nemáte súčasne uzatvorenú aj inú zmluvu 3 piliera, ktorá nespĺňa hore uvedenú podmienku

Na celkovej daňovej povinnosti tak môžete v ideálnom prípade ušetriť až 34, 2 € (pri súčasnej sadzbe dane 19%). Pre využitie maximálnej možnej daňovej optimalizácie by vaše príspevky (alebo príspevky, ktoré posiela spoločne aj váš zamestnávateľ ako zrážku zo mzdy) nemali tvoriť viac ako 15 € mesačne, resp. 180 € ročne.

Príspevok na tretí pilier zrážkou zo mzdy

V prípade uplatňovania zníženia základu dane je potrebné rozlíšiť nasledovné situácie:

  • Ak si na tretí pilier prispievate sám – pre daňovú optimalizáciu si uplatníte úhrn svojich príspevkov.
  • Ak vám na tretí pilier prispieva aj zamestnávateľ a to formou zrážky zo mzdy – pre daňovú optimalizáciu si uplatňujete príspevky, ktoré za vás zaplatil váš zamestnávateľ na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Uplatňujete si však iba tie príspevky, ktoré sú vaše, nie tie, ktoré vám hradí váš zamestnávateľ.

Dohoda o zrážkach zo mzdy je dokument, na základe ktorého môže zamestnávateľ príspevky do tretieho piliera realizovať zrazením vašej mzdy. Ten býva často súčasťou účastníckych zmlúv doplnkového dôchodkového sporenia.

Ak ste účtovníkom a hľadáte viac informácii ako vypracovať daňové priznanie spolu s výhodami 3. piliera, tak vám pravdepodobne pomôže dokument finančného riaditeľstva o spôsoboch uplatňovania NČZD.

Záver

Príspevky na tretí dôchodkový pilier od zamestnávateľa zvyknú byť súčasťou zamestnaneckých benefitov najmä veľkých firiem. No a v týchto firmách si cez tretí pilier nesporí asi len ten zamestnanec, ktorý o takomto zamestnaneckom benefite nevie.

Tretí dôchodkový pilier má svoje opodstatnenie na trhu finančných produktov a spolu s ostatnými dôchodkovými formami sporenia ako je druhý pilier alebo investovanie v podielových fondoch dopĺňa širokú škálu možností.

Na dôchodok si dnes nesporí asi iba ten, kto neprikladá dôležitosť negatívnym prognózam demografického vývoja. Totiž alarmujúco nízka pôrodnosť v kombinácii so starnutím populácie neveští nič dobré. A starobné dôchodky sú už aj na dnešné pomery relatívne skromné…

Facebook Comments