Odklad daňového priznania

Každý daňový subjekt má možnosť predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Ak o tejto možnosti neviete, prípadne neviete, ako lehotu predĺžiť, určite čítajte ďalej.

Štandardnou lehotou na podanie daňového priznania pre väčšinu daňovníkov je 31. marec nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia. Obdobie najväčších nervov a posledných úprav sa tak nezadržateľne blíži. Našťastie existuje možnosť, ako si deadline na podanie daňového priznania predĺžiť.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Zákon o dani z príjmov hovorí, že daňovník si môže predĺžiť lehotu najviac o 3 celé kalendárne mesiace. To znamená, že v oznámení uvedie koniec mesiaca (apríl, máj, alebo jún), do ktorého si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania. Štandardne sa lehota predlžuje do posledného možného termínu, ktorým je 30. jún nasledujúceho roka, ale rovnako môže byť termín stanovený aj na 30. apríl alebo 31. máj. Predĺžením lehoty na podanie sa predlžuje aj splatnosť dane.


POZOR: Ak si už raz stanovíte predĺženie lehoty napríklad na 30. apríl, tento termín sa stáva pre vás záväzným a nie je možné ho opäť posúvať. Aj preto je lepšie si rovno určiť 30. jún.


V niektorých prípadoch je možné lehotu na podanie daňového priznania posunúť až o 6 celých kalendárnych mesiacov. Túto možnosť však majú len tie subjekty, ktoré v daňovom priznaní uvádzajú aj príjmy zo zahraničia.

Príklad: Slovenská spoločnosť má pobočku v Nemecku. V Nemecku vznikla na daňové účely stála prevádzkareň, čo znamená, že príjmy z Nemecka musí zdaňovať v Nemecku. Nakoľko však slovenská spoločnosť má daňovú rezidenciu na Slovensku, musí zahrnúť príjmy pobočky do svojho daňového priznania, ktoré podáva na Slovensku.

Ako predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Táto otázka trápi asi väčšinu podnikateľov, ale aj bežných občanov. Nie je to vôbec komplikované. Na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné poslať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty. Z toho vyplýva, že nie je nutné žiadať o predĺženie, ale stačí ho iba oznámiť. Doručením oznámenia na daňový úrad je lehota automaticky predĺžená. Daňový úrad nezasiela žiadne oznámenie.

POZOR: Ešte do minulého roka bolo možné podať také oznámenie v akomkoľvek formáte. Za rok 2017 už je potrebné vyplniť a zaslať štandardizované tlačivo, ktoré nájdete na stránkach finančnej správy.

Fyzické osoby majú stále možnosť poslať oznámenie o predĺžení lehoty poštou, alebo doručiť osobne. Právnické osoby sú povinné od 1.1.2018 komunikovať s daňovým úradom elektronicky a teda aj toto oznámenie sú povinní doručiť cez portál finančnej správy.

Kedy si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Samozrejme, všetky daňové a účtovné povinnosti sú pre každého podnikateľa iba zbytočnými starosťami, ktoré neprinášajú žiadny zisk. Aj preto je najlepšie sa ich čo najskôr zbaviť. Najmä pri väčších spoločnostiach niekedy nie je možné stihnúť štandardnú lehotu do konca marca. Vtedy je určite na mieste odklad.

Špeciálnou kategóriou sú pri riešení termínu na podanie daňového priznania živnostníci. Práve tú ma niekedy veľký zmysel lehotu predĺžiť o čo najdlhší čas. V prípade, že živnostník podniká prvý rok a vie, že podľa výšky príjmov mu vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, je pre neho vhodné predĺženie lehoty. Ak by totiž podal daňové priznanie do 31. marca, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne mu vznikne už od 1. júla. Ak si však lehotu predĺži až do konca júna, odvodová povinnosť vznikne až o tri mesiace neskôr, čím reálne ušetrí odvody za tri mesiace.

Táto malá finta sa samozrejme netýka len nových živnostníkov, ale aj tých, čo podnikajú už dlhšie. Ak by vedeli, že budú mať výrazne vyššie príjmy, ako minulý rok, je vhodné pouvažovať nad predĺžením lehoty na podanie daňového priznania.

Facebook Comments