Druhý pilier uzatvára 15. rok s rekordnými výsledkami

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31. 12. 2019 dosiahol 9 324 467 461 eur, pričom v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných 6 729 559 154 eur a v negarantovaných dôchodkových fondoch  2 594 908 307 eur. Na dôchodok si v druhom pilieri sporí už viac ako 1,5 milióna sporiteľov.

Prehľadné porovnanie výkonnosti fondov 2. piliera (Stav k 27.12.2019)

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005 +2,39% +1,88% +1,72% +1,97% +2,64%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 +3,18% +1,73% +1,48% +0,94%

+5,51%

 

Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005 +3,32% +2,87%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 +12,02%

+13,10%

 

Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

+3,77% +4,34% +2,84% +3,35%

+2,18%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018

+17,67% +25,44% +11,97% +16,05%

+14,22%

 

Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN EURO NN GLOBAL

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

4.4.2012 +10,26% +10,83% +8,54% +10,50%

+8,64%

výkonnosť od dátumu 31.12.2018 +28,99% 28,95% +28,76% +29,01%

+21,44%

Rok 2019 bol z hľadiska zhodnotenia rekordným. Sporiteľom v najvýkonnejších akciových či indexových fondoch narástli dôchodkové úspory v priemere o viac ako 1/4, v garantovaných fondoch bolo zhodnotenie taktiež nadpriemerné. Tento rok tak obzvlášť ilustruje dôležitosť a výhodnosť druhého piliera ako súčasti komplexného dôchodkového zabezpečenia občanov.

Do druhého piliera vstúpilo v roku 2019 vyše 80-tisíc ľudí, čo je historicky najvyšší počet nových sporiteľov, vynímajúc rok otvorenia novodobého dôchodkového systému.

Výkonnosti negarantovaných dôchodkových fondov za rok 2019 dosiahli 11,6% až 28,6% a garantovaných dôchodkových fondov 0,9% až 4,9%. Výborné výsledky fondov súvisia so silným rastom cien akcií a poklesom výnosov dlhopisov na finančných trhoch.

Najväčšou výzvou pre druhý pilier však zostáva nevhodné rozloženie úspor sporiteľov. Približne 72% úspor je uložených v garantovaných dôchodkových fondoch, pričom vzhľadom na vek sporiteľov by mala byť významne väčšia časť v negarantovaných fondoch.

Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je približne 40 rokov, čo znamená, že na dôchodok si bude sporiť ešte viac ako dve dekády. Spoločnou úlohou správcov úspor, centrálnej banky či odbornej obce je osloviť tých sporiteľov, ktorí si od zákonom nariadeného presunu do garantovaného fondu nezmenili tento fond a zotrvávajú v ňom. V súčasnosti si už viac ako 90 percent nových sporiteľov volí negarantované fondy.

Pre sporiteľov v druhom pilieri sa povinné odvody v roku 2020 rozdeľujú tak, že 13% zostáva v Sociálnej poisťovni a 5% putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera zvyšovať každý rok o 0,25 percentuálneho bodu až do výšky 6%.

A čo vy? Už si tiež sporíte v druhom pilieri? Poznáte jeho výhody aj nevýhody? Čítajte viac na: Výhody a nevýhody 2. piliera


Zdroj: Tlačová správa ADSS

Facebook Comments