Na čo v roku 2021 nezabudnúť pri daňovom priznaní?

„Na svete nie je nič istého – len smrť a platenie daní.“ —  Benjamin Franklin

A keďže je platenie daní bežnou marcovou rutinou u zhruba 2,5 milióna pracujúcich Slovákov, určite im padne vhod zopár tipov, ako si optimalizovať daň.

1) Doplnkové dôchodkové sporenie

Ak si na dôchodok sporíte aj v treťom pilieri, uistite sa kedy ste uzatvorili účastnícku zmluvu s DDS:

  • Pred 1.1.2014 – na takéto doplnkové dôchodkové sporenie nie je možné využiť daňovú úľavu
  • Od 1.1.2014 – vaše zaplatené príspevky do tretieho piliera môžete až do výšky 180€ použiť na zníženie základu dane. Takto si znížite celkovú daňovú povinnosť. Daňové výhody môžete využiť aj na tretí pilier uzatvorený pred rokom 2014 avšak ak ste k nemu neskôr podpísali dodatok, ktorým ste akceptovali nové zmluvné podmienky.

Aký je rozdiel medzi tretím pilierom uzatvoreným pred a po roku 2014 sa detailnejšie dočítate v článku: Výhody a nevýhody 3. piliera

Ak si chcete uplatniť daňové výhody tretieho piliera, potrebujete si zo svojej DDS vyžiadať sumár zúčtovania príspevkov za príslušné zdaňovacie obdobie. Nezabudnite, že iba vaše príspevky do tretieho piliera (bez príspevkov zamestnávateľa) môžete uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane. Skúsený účtovník určite bude vedieť ako na to.

2) Úver pre mladých

V roku 2018 sa podpora hypoték pre mladých žiadateľov zásadne zmenila. Pôvodné zvýhodnené hypotéky so zníženou úrokovou sadzbou nahradili úvery pre mladých z ktorých si žiadatelia mohli uplatniť vrátenie daní.

Vrátenie daní v prípade úverov pre mladých má však svoje pravidlá:

  • klientovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom (aj vo výstavbe)
  • daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok
  • nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie

Ak si chcete uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, potrebujete potvrdenie o zaplatených úrokoch za príslušné zdaňovacie obdobie. Niekedy je nevyhnutné toto potvrdenie vyžiadať v banke. Ako postupovať nájdete v článku: Potvrdenie o zaplatených úrokoch pre daňový bonus

Bonus: ETF fondy

Ak chcete optimalizovať dane, určite vám padnú vhod daňovo zvýhodnené investičné produkty. Dlhodobé rezervy ako sporenie na dôchodok či sporenie pre deti, realizujte cez pasívne investičné schémy, ktoré investujú do aktív obchodovaných na burze – tzv. Exchange Traded Funds (ETF). Ak aplikujete jednoduchú investičnú stratégiu „buy and hold“, výnos dosiahnutý z držby ETF fondov je už po 1 roku oslobodený od dane.

A aj pri krátkodobom investovaní do 1 roka môže byť výnos z predaja cenných papierov súčasťou príležitostného príjmu ktorý je až do výšky 500€ ročne oslobodený od dane. Viac o daňových výhodách sa dočítate v článku: Investície oslobodené od dane

Ak investujete v daňovo oslobodených investičných produktoch, na daňové priznanie môžete v tomto prípade kľudne aj zabudnúť. 🙂

Facebook Comments