Prehľad zmien vo finančných produktoch v roku 2020

Rok čo rok je zmien vo finančných produktoch viac než dosť. Zorientovať sa v nich už vôbec nie je jednoduché. Preto vám prinášame prehľad tých najzaujímavejších zmien vo finančných produktoch, ktoré na vás v roku 2020 čakajú:

(-) V roku 2020 budú hypotéky menej dostupné – ukazovateľ DSTI

Hypotekárny segment na Slovensku za posledné obdobie bujnel ako huby po daždi. Mladí Slováci siahali po veľkých úveroch natoľko, že to neponechalo chladným ani regulátora – NBS. Hypotéky s priaznivými sadzbami do 1% Slovákom chutia, asi aj preto nové regulácie na seba nenechali dlho čakať.

Ako sa od roku 2020 „priškrtia“ hypotéky?

Po minuloročnej regulácii posudzovacích parametrov DTI a LTV (Viac info v článku: Pozor! Podmienky pre získanie hypotéky sa opäť sprísnia!), prichádza na rad nový ukazovateľ DSTI (Debt Service To Income).

Nové pravidlá sa dotknú klientov, ktorí majú vysoké splátky úverov v pomere ku svojmu čistému mesačnému príjmu. V súčasnosti platí, že splátka úveru môže byť až 80% čistého príjmu po odpočítaní životného minima. Po novom však splátka za úver nebude môcť byť vyššia ako 60% čistého príjmu po odpočítaní životného minima.

Zároveň musí banka využívať metódu „stress-testu“. To znamená, že sa do výpočtu ukazovateľa DSTI neberie súčasná výška splátky. Banky počítajú so splátkou, ktorá zodpovedá úveru, avšak s navýšenou úrokovou sadzbou o +2%.

Zmena má mať 2 fázy a niektorým žiadateľom budú môcť banky poskytnúť úver na výnimku:

  • 1. fáza do 31.3.2020 bude môcť byť na výnimku poskytnutých až 15% nových úverov
  • 2. fáza od 1.4.2020 sa výnimka bude týkať už iba žiadateľov do 35 rokov. Ich ukazovateľ DSTI nebude môcť byť vyšší ako 70%.

(+) Príspevok do 2. dôchodkového piliera sa v roku 2020 navýši

V roku 2020 skončí na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov v DSS viac peňazí. Zo sociálnych odvodov sa im vyčlení do druhého piliera o 0,25 percentuálneho bodu vyšší príspevok. Vývoj príspevkov do budúcna znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Rok:

2012

2013-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

Odvod do Sociálnej poisťovne:

9,00%

14,00% 13,75% 13,5% 13,25% 13,00% 12,75% 12,5% 12,25%

12,00%

Odvod do DSS:

9,00%

4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75%

6,00%

Od roku 2016 sa výška príspevkov do DSS každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu.

Čo je druhý pilier a ako funguje sa dočítate aj v článku: Výhody a nevýhody 2. piliera

(+) Tretí dôchodkový pilier bude v roku 2020 lacnejší

Sporenie v 3. pilieri opäť zlacnie a v roku 2020 bude výhodnejšie pre sporiteľov. Odplata za správu príspevkových a výplatných fondov v treťom pilieri bude pre doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) opäť nižšia. Maximálna výška odmeny pre DDS je stanovená zákonom pre jednotlivé roky a to nasledovne:

Rok:

2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020

Max. správcovský poplatok príspevkového fondu:

1,8%

1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3%

1,2%

Max. správcovský poplatok výplatného fondu:

0,90%

0,85% 0,80% 0,75% 0,70% 0,65%

0,60%

Maximálna ročná odplata pre DDS za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu bude v novom roku 2020 iba 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku. A vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde to bude 0,60 % ročne z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku.

Tieto zvýhodnené poplatky sa však týkajú len tretích pilierov, ktoré sú uzatvorené od roku 2014, resp. tých, ku ktorým bol dodatočne podpísaný zmluvný dodatok aby sa na ne vzťahovali novelizované pravidlá.

Podpisovať dodatok k tretiemu pilieru uzatvorenému pred rokom 2014 nie je vždy výhodné. Stručný a prehľadný popis výhod a nevýhod doplnkového dôchodkového sporenia si môžete prečítať v článku: Výhody a nevýhody 3. piliera

(-) Poistiť sa v životnej poisťovni je lepšie ešte v starom roku

Komerčné životné poistenie neponechávajte na ďalší rok a uzatvorte si ho s platnosťou ešte v starom roku 2019. V niektorých poisťovniach je prelom rokov zámienkou na zdražovanie.

Ak si budete chcieť dať vypracovať cenové ponuky viacerých životných poisťovní, tak tie nezohľadňujú váš aktuálny vek, ale pre vstup do výpočtu vychádzajú z vášho roku narodenia. S príchodom nového kalendárneho roka sa navyšuje aj váš vstupný vek o +1 rok, a to automaticky navýši riziko a cenu za životné poistenie.

Viac sa dočítate v článku: Životné poistenie uzatvorte ešte v roku 2019 – ušetríte!

(+) Zmeny v daniach z príjmu od roku 2020

  • (+) Zníženie sadzby dane z príjmu z 21% na 15 % – táto, vcelku príjemná 🙂 , zmena, sa týka právnických osôb s obratom do 100 000 eur a takisto živnostníkov pri rovnakom obratovom limite.
  • (+) Zvýšenie nezdaniteľnej čiastky základu dane (NČZD) z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok životného minima. Nová NČZD bude predstavovať sumu 4414,20 eur.

Komplexný prehľad zmien v daniach a odvodoch od roku 2020 si môžete prečítať v tomto článku: Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2020

(!) Konečný užívateľ výhod s.r.o. – nezabudnite ho zaregistrovať!

Spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinné nahlásiť svojho konečného užívateľa výhod do 31.12.2019. V opačnom prípade im hrozí mastná pokuta! Viac info v článku: Konečný užívateľ výhod s.r.o.

Záver

V roku 2020 si dajte veľký pozor na prísnejšie pravidlá pre žiadateľov o hypotéky. Určite nás potešia pozitívne zmeny v starobnom a v doplnkovom dôchodkovom sporení. V rámci predvolebných „kortešačiek“ sa zásadne znížia dane pre malé firmy a živnostníkov. A ak máte záujem o životné poistenie, tak si ho vo svojej vlastnej snahe niečo ušetriť, vybavte ešte do konca tohto roka.

Facebook Comments