Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie alebo aj prenesenie hypotéky do inej banky je proces, pri ktorom je hlavným cieľom využiť lepšie podmienky konkurenčnej banky a znížiť si tak mesačnú splátku hypotéky alebo skrátiť splatnosť. O tom je celé refinancovanie. Ak je výška ušetrenej sumy vyššia ako poplatky za prenesenie úveru a stratený čas pri vybavovaní, je určite na mieste uvažovať o zmene banky. Pritom mnoho ľudí, ktorí majú hypotéku o tejto možnosti ani netuší, prípadne nevedia, ako veľmi môžu refinancovaním ušetriť.

Príklad

Klient si v máji 2017 zobral hypotéku na byt za nasledovných podmienok:

 • Výška hypotéky: 101 000 €
 • Úroková sadzba: 1,49 %
 • Fixácia: 5 rokov
 • Splatnosť: 30 rokov

O rok neskôr si všimol kampaň konkurenčnej banky, ktorá ponúka úrokovú sadzbu pri refinancovaní 1,19 % a preplatenie nákladov spojených s predčasným splatením úveru. Banka klientovi ponúkla refinancovanie hypotéky za nasledovných podmienok:

 • Výška zostatku istiny: 97 159,24 €
 • Nová úroková sadzba: 1,19 %
 • Fixácia: 5 rokov
 • Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku: 100 €

Za daných podmienok klient ušetrí v priebehu 4 rokov sumu vo výške 1 012,70 €. Mesačná splátka sa zníži o 13,74 € a pôvodnú splátku 344,02 € nahradí nová splátka vo výške 330,28€.

Mal by sa klient rozhodnúť pre refinancovanie? V danom prípade určite. Ušetrená suma výrazne prevyšuje náklady spojené s prenesením úveru do konkurenčnej banky.

S akými nákladmi je potrebné počítať?

Pri refinancovaní hypotéky je potrebné všímať si viacero parametrov hypotéky v starej aj novej banke. Základným porovnávacím kritériom je úroková sadzba. Samotné zníženie úrokovej sadzby však ešte nemusí znamenať, že refinancovať hypotéku sa klientovi oplatí. Od ušetrenej čiastky je potrebné odpočítať náklady. Najväčším nákladom pri refinancovaní hypotéky je poplatok súčasnej banke pri predčasnom splatení úveru mimo výročia fixácie. Tento poplatok je zákonom obmedzený na max. 1 % zo zostatku istiny.


TIP: Banky v rámci svojich hypotekárnych kampaní zvyknú ako benefit ponúkať preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky v druhej banke. Keďže ide o jednoznačne najvyšší náklad pri refinancovaní, je dobré nájsť banku, ktorá takéto preplatenie ponúka.


Ďalšími možnými nákladmi sú:

 • Vyhotovenie nového znaleckého posudku
 • Poplatok za vyčíslenie zostatku úveru
 • Poplatok za vedenie bežného účtu v novej banke
 • Poplatky za prepis v katastri nehnuteľností

Nákladom, ktorý je ťažšie odhadnuteľný v peniazoch je aj čas strávený pri vybavovaní refinancovania. Každý, kto si sám vybavoval hypotéku vie, že ide o dlhší proces, ktorý zaberie veľa času. Našťastie pri refinancovaní to už ide jednoduchšie.

Ako pri vybavovaní hypotéky aj pri refinancovaní je možné využiť služby finančného sprostredkovateľa. Nič vás to nestojí, cena úveru sa nenavyšuje a vy len prídete do banky na podpis zmlúv. Dobrý finančný sprostredkovateľ vám vie okrem toho odporučiť banku, v ktorej získate pri refinancovaní najvýhodnejšie podmienky.

Aktuálne podmienky niektorých bánk pri refinancovaní

Na záver prinášame ešte niekoľko aktuálnych informácií, ktoré sa týkajú refinancovania hypoték v jednotlivých bankách.

ČSOB

 • Ročná úroková sadzba 1,3 % pri 3-ročnej fixácii
 • Ročná úroková sadzba 1,35 % pri 5-ročnej fixácii
 • LTV 70, 80 a 90 %
 • Vrátenie až 3 splátok úveru pri prenesenej hypotéke

Prima banka

 • Splatnosť úveru až 40 rokov
 • Preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru v súčasnej banke
 • Jednotná úroková sadzba pri fixácii 3 a 4 roky vo výške 1,2 %

UniCredit Bank

 • Úroková sadzba 1,09 % pri 4-ročnej fixácii a LTV do 80 %
 • Úroková sadzba 0,89 % pri 3-ročnej fixácii a LTV do 80 %
 • Bez poplatku za spracovanie úveru
 • Preplatenie nákladov na znalecký posudok

VÚB Banka

 • Úroková sadzba 1,29 % pri 1,3,4 a 5-ročnej fixácii
 • Bez prirážok za výšku LTV pri čistom refinancovaní
 • Preplatenie poplatku za predčasné splatenie (maximálne do výšky 1 500 €)
 • 100 % zľava za poskytnutie úveru

Situácia na trhu nasvedčuje tomu, že v najbližšom období nastane postupný nárast úrokových sadzieb. Pri výbere dĺžky fixácie úveru existujú na trhu aj hypotéky, ktorým sa najbližších 7, či 10 rokov úroková sadzba nezmení. Jedna nemenovaná banka ponúka štedrú úrokovú sadzbu na hypoúver od 1,99% p.a. a to pri 10 ročnom fixovaní. Hypotéku preto vyberajte obozretne a s rozvahou.

Facebook Comments