Ako nastaviť životnú poistku?

Väčšina z vás v minulosti pravdepodobne uzavrela životné poistenie. Otázkou je, či si ešte pamätáte, aké sú podmienky jej plnenia. Čo všetko vaša poistná zmluva kryje a v akých prípadoch vám naopak poisťovňa nevyplatí ani cent?

Ak viete iba to, aká suma vám pravidelne odchádza z účtu, tak nastal správny čas „oprášiť” vašu zmluvu životného poistenia a pozrieť sa na to, či je ešte aktuálna. V dnešnom blogu sa pokúsim zhrnúť to najdôležitejšie, čo by ste o životnom poistení mali vedieť a na čo by ste sa mali zamerať.

Poistenie smrti

Smrť je najhoršou udalosťou pre pozostalých. O to horšia táto udalosť môže byť, pokiaľ dotyčný bol hlavným živiteľom rodiny a zanechal po sebe veľké dlhy (napríklad hypotéka). V prípade správneho nastavenia poistnej sumy sa snažte, aby sa vyplatená čiastka v prípade smrti aspoň približovala čiastke dlhu. Pozostalým tak v prípade fatálnej udalosti okrem tragédie uľahčíte starosti so splácaním dlhu.

Poisťovne rozdeľujú smrť spôsobenú úrazom, následkom dopravnej nehody, a podobne. Preto je dôležité, aby sa konkrétne pripoistenie smrti vzťahovalo na smrť zapríčinenú akýmkoľvek spôsobom (hlavné poistenie smrti, hlavná poistná suma ŽP). A ak máte úvery, tak je na mieste poistiť smrť s klesajúcou poistnou sumou.

Invalidita a invalidný dôchodok

Invalidom ste vtedy, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Variant pripoistení invalidity je viacero. Poisťovne disponujú tarifou poistenia invalidity nad 40 %, aj nad 70 %. Dôležité je, aby poistná suma tohto pripoistenia bola dosť vysoká na pokrytie všetkých nutných výdavkov.

Pred samotným zakúpením životného poistenia je potrebné myslieť na to, že v prípade invalidity vyššieho stupňa (%) a nemožnosti vykonávať prácu prídete o tisíce eur, ktoré ste si ako zdraví ľudia zarobili.

Trvalé následky úrazu

Keď sa vám stane úraz, ktorý zanechá trvalé následky, tak poisťovňa v zmysle oceňovacej tabuľky vyplatí príslušné percento zo zmluvne dohodnutej poistnej sumy. Aj tu by mala byť čiastka dosť vysoká, rádovo v desiatkách tisícoch a ideálne aj s progresívnym plnením. V prípade trvalých následkov úrazu ide o krytie výlučne následkom úrazu, preto je toto pripoistenie prioritné pre klientov, pre ktorých je obava z úrazu vyššia.

Závažné (kritické) ochorenia

Problémy rakoviny, infarktu alebo napr. amputácie končatiny či inej závažnej diagnózy sa môžu týkať aj nás, i keď tomu nemusíme venovať dostatočnú pozornosť. Bohužial nikto z nás nevie, čo ho čaká v budúcnosti. Je teda dôležité byť pripravený aj na takúto nepríjemnú situáciu a v prípade životného poistenia stanoviť, na aké diagnózy sa poistenie vzťahuje.

Pracovná neschopnosť

Poistenie PN slúži k tomu, aby vám v čase choroby či úrazu dorovnalo stratu vašej mesačnej priemernej mzdy. Teda, aby ste si mohli udržať svoj bežný mesačný štandard aj vtedy, keď budete PN, napríklad s kompli­kovaným zápalom pľúc. Nikdy neviete, kedy vás postihne choroba či úraz, kvôli ktorému budete musieť z dôvodu dlhodobej PN ostať doma niekoľko mesiacov. Poisťovne stanovujú výšku poistného podľa dňa, od ktorého vám bude poisťovňa plniť. Bežné sú tarify od 15. resp. od 29. dňa. Ak ste na PN kratšie, tak poisťovňa denné odškodné za PN nevypláca.

Životné poistenie – je pre každého iné, je individuálne

Neexistuje univerzálna rada, ako správne nastaviť životné poistenie. Výška poistných súm či výber pripoistení sa odvíja od aktuálnej životnej situácie a potrieb. V niektorých prípadoch je vhodné poistné zmluvy spájať do jednej a na jednu zmluvu poistiť viac osôb, aby sa naplno využili benefity a zľavy. Na zvážení je aj nastavenie automatickej indexácie poistných zmlúv.

Ak vyššie spomenuté rady využijete v poistnej zmluve, nemali by ste šliapnuť vedľa. Pri uzatváraní životnej poistky si tiež preštudujte, čo všetko poistná zmluva zahŕňa, aký je rozsah výluk, ale aj kedy a za akých okolností vám vzniká nárok na poistné plnenie.

No a ak na porovnávanie poistení, čítanie zmluvných podmienok či výluk z poistenia nemáte dostatok času alebo chuti, je na mieste vyhľadať odbornú pomoc. 🙂

Facebook Comments