Výhody a nevýhody 2. piliera

Druhý pilier alebo ak chcete starobné dôchodkové sporenie (SDS) je forma prípravy na starobu. Sporiť si v druhom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Účastníkom odvádza do druhého piliera príspevky zamestnávateľ formou sociálnych odvodov, ktoré má povinnosť

Čítať viac

Výhody a nevýhody 3. piliera

Tretí pilier alebo ak chcete doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma prípravy na starobu. Sporiť si v treťom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Spoločnosti poskytujúce tretí pilier Na Slovensku sú v súčasnosti 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti

Čítať viac