Výhody a nevýhody 3. piliera

Tretí pilier alebo ak chcete doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma prípravy na starobu. Sporiť si v treťom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Spoločnosti poskytujúce tretí pilier Na Slovensku sú v súčasnosti 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti

Čítať viac